วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

จงเรียนรู้ตลอดชีวิต


จงเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์(ดร.โทนี่)
                โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคของการแข่งขัน เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์  ทั้งในเรื่องของ เทคโนโลยี(IT) , ระบบการทำการค้าธุรกิจ , สภาพการเมือง , สภาพสังคม , สภาพทางเศรษฐกิจ ฯลฯ บุคคลที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตจึงต้องเป็นบุคคลที่มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำให้ท่านมีมันสมองที่เฉียบคมและสามารถมองปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วกว่าคนที่ไม่มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต
                คนหลายคนมักคิดว่าตนเองเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ไม่ต้องเรียนอีกก็ได้ แต่ในความเป็นจริงการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้ในชีวิตจริงๆ มีความสำคัญมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเสียอีก เราสามารถสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดังนี้
                1.จงมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ในชีวิตของคนๆหนึ่ง เราไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้ทั้งหมด พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า ธรรมะที่พระองค์รู้เปรียบเสมือนใบไม้แค่หนึ่งกำมือ ก็ขนาดธรรมะที่พระองค์ถ่ายทอดยังมีแค่หนึ่งกำมือแล้วความรู้ต่างๆทั่วโลกจะมีมากมายขนาดไหน ดังนั้นถ้าหากท่านหยุดเรียนรู้ แต่ในขณะที่คนอื่นๆ เรียนรู้ ท่านก็จะกลายเป็นคนล้าหลังทันที จงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในทุกๆวัน ตลอดเวลา
                2.จงเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ศาสตร์ในโลกนี้มีมากมายหลากหลาย เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมด คนที่ประสบความสำเร็จมักจะเรียนรู้ตลอดเวลาในสิ่งที่ตนเองถนัดหรือตนเองชอบ เช่น อเล็กซานเดอร์ เกแฮม เบลล์ เป็นนักประดิษฐ์ท่านทุ่มเทคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ท่านไม่เคยทุ่มเทเสียเวลามากมายไปกับเรื่องที่เกี่ยวกับงานประพันธ์ เรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง ท่านสนใจในงานประดิษฐ์และเรียนรู้ตลอดชีวิตจนท่านสามารถคิดค้นวิธีสร้างโทรศัพท์ เป็นต้น
                3.จงทำรายการหรือออกแบบเครื่องมือ ตรวจสอบการเรียนรู้ เช่น คุณอาจจะจดบันทึกทุกๆวัน ว่าในแต่ละวันคุณได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น ลองสำรวจ ตรวจสอบ ความก้าวหน้าในทุกๆ วัน หากวันไหนไม่ได้เรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติมแล้วเราจะมีวิธีการปรับปรุง แก้ไขอย่างไร
                4.เลือกบุคคลที่เป็นต้นแบบ บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจนั้นอาจมาจากบุคคลที่เป็นต้นแบบ จึงได้ลอกเลียนแบบ พัฒนา เรียนรู้ ตามบุคคลที่เป็นต้นแบบจนประสบความสำเร็จ กล่าวคือ คนบางคนอยากจะเป็นนักเขียนแบบทมยันตี เลยศึกษาประวัติของทมยันตี ศึกษาวิธีการทำงาน ศึกษาวิธีใช้ชีวิต แล้วจึงเลียนแบบวิธีการเขียนหนังสือ จนพัฒนาเป็นนักเขียนชื่อดังแบบทมยันตี หรือ บางคนอยากจะเป็นนักพูดแบบอาจารย์จตุพล ชมพูนิช จึงลอกเลียนแบบวิธีการพูด วิธีการฝึกการพูดของอาจารย์จตุพล ชมพูนิช จนในที่สุดก็เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ เป็นต้น
                5.จงปลดแอกตัวเองจากความคิดเดิมๆ  จงเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน ชีวิตของคนส่วนใหญ่มักไม่ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เนื่องจากมีวิธีคิดแบบเดิมๆ เช่น ไม่คิดถึงอนาคตของตนเอง , ไม่มีเป้าหมายของชีวิต , คิดว่าตนเองเกิดมาไม่เก่ง , ไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไม ฯลฯ บุคคลที่มีความคิดในลักษณะนี้มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ดังนั้นท่านต้องปลดแอกตัวเองจากความคิดเดิมๆ อาจจะต้องคิดใหม่ เช่น คิดถึงเรื่องของเป้าหมายในชีวิต , คิดถึงอนาคตที่ก้าวหน้าของตนเอง เป็นต้น ก็จะทำให้ท่านเปลี่ยนนิสัยรักการเรียนรู้ขึ้นมาได้
                ชีวิต คือ การเรียนรู้ ดังนั้น หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเป็นคนที่มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่านลองปฏิบัติตามคำแนะนำในข้างต้นนี้ แล้วชีวิตของท่านจะเกิดการพัฒนาหลายๆ ด้านขึ้นมา เช่น เรื่องของการทำงาน , เรื่องของการพัฒนาตนเอง , เรื่องของการรักษาสุขภาพ , เรื่องของมนุษย์สัมพันธ์ ฯลฯ  จงรักการเรียนรู้แล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้นมาอย่างแน่นอนครับ
                                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น